Archives: Courses

ZK – Creëer je nieuwe realiteit door je Zielskwaliteiten bewust in te zetten!

Neem de tijd door stap voor stap het potentieel van je Universele essentie et ervaren en in je menselijke leven te versterken. Zo activeer je je denken en bewustzijn, je verbinding en ziel en je scheppende handelingen. Herhaal de geleide visualisatie zo vaak als je wilt. En maak combinaties. Ik wens je heel veel verbinding en creativiteit

 

Visualisaties en Muziek op MP3

Alle visualisaties en muziek zijn ook verkrijgbaar op MP3 zodat je die off-line kunt gebruiken. Klik op de afbeeldingen hiernaast om de desbestreffende bestanden aan te schaffen.

ES – Je Universele Essentie – ervaren wie je werkelijk bent

Wie ben je werkelijk, waar kom je vandaan, waarom ben je hier op aarde, wat is de bedoeling van je leven, wie zijn je geestelijke familieleden etc… Zoveel vragen…

In deze serie neem ik je mee op reis in mijn ervaringen rondom deze vragen. Het is een rijke ervaringsreis. Hierbij is er alle ruimte voor jouw eigen ervaring en inzicht. Het is steeds een afwisseling tussen korte uitleg en lange ervaringsreizen. Music from Source speelt een belangrijke rol, het schept een bewustzijnssfeer waarbinnen je een eigen unieke ervaring kunt hebben.

En elke keer dat je de muziek met de korte geleide visualisatie gebruikt heb je nieuwe ervaringen en inzichten, want de energie is multidimensionaal.

NM-Geboorte van de Nieuwe Mens

De processen van zwangerschap, geboorte en babytijd zijn heel bijzonder. Vanuit een spiritueel standpunt gezien spelen zich heel veel processen af tussen het incarnerende wezen en zijn menselijke vorm en de ouders en verzorgers. Deze onlinecursus is een ondersteuning en energetische begeleiding bij deze processen. Het is een rijke ontdekkingstocht in je eigen bewustzijn en dat van je kindje.

Herhaal de geleide visualisaties regelmatig

De muziek met geleide visualisatie suggesties ondersteunen je in het verhogen van je energie, het verbinden met je Hoger Bewustzijn en de Bron. Dit zorgt voor een liefdevolle omgeving waar je kindje zich in kan ontwikkelen. Ook versterkt dit alles het contact met je kindje en je innerlijke begeleiding.

EH – Energetische Hygiene (Nederlands)

Deze praktische cursus ondersteunt je in 7-wekelijkse afleveringen om je energie te zuiveren, je vibratie hoog te houden en je bewustzijn te verruimen. Elke aflevering heeft een thema dat zich richt op de directe ervaring van je eigen energie en bewustzijn. Praktisch dagelijks gebruik, stap voor stap en met een tastbaar energetisch resultaat.

De onderwerpen in deze 7 weken zijn per week:

1 – Energetische hygiëne met de Lichtdouche

2 – Het schoonmaken van je fysieke omgeving

3 – Je Heilige Ruimte (3 afleveringen)

     3a – Inleiding: wat is een Heilige Ruimte?

     3b – Het ervaren en verkennen van je Heilige Ruimte

     3c – Het schoonmaken van je Heilige Ruimte met de “draaideurmethode”.

4 – Het schoonmaken van je heilige ruimte (2 afleveringen)

     4a – Het schoonmaken van je Heilige Ruimte met een Nulpunt

     4b – Het verwijderen van energie van anderen en entiteiten

5 – Het wissen van oude gedachten

6 – Verstillen van je denken

7 – Het uitlijnen van je breinkanalen

Persoonlijke reflectieve coaching

Er is een mogelijk om een aanvullende reflectieve coaching via zoom aan te vragen.  In deze privé sessie kunnen we ervaringen en vragen bespreken die je hebt. Ook kunnen we met behulp van speciale muziek ervaringen verdiepen en processen versterken. (Let op dit is niet een healing sessie gericht op fysieke klachten). Je kunt deze prive sessie aanvragen via de knop rechts, we maken dan via de mail een afspraak.

Persoonlijke coaching

Rechtop en zittend mediteren

Het is aan te raden om te mediteren en je verbinding met de Bron zittend op een stoel te doen. De reden daarvoor is dat de energie zo door de voeten naar de aarde en naar de kern van de planeet kan stromen. En zo kan jouw unieke universele verbinding worden gedeeld met de planeet en komt het iedereen ten goede.

 

Gebruik een goede hoofdtelefoon

Om een optimale energetische en klank-ervaring te hebben is het aan te raden om een goede hoofdtelefoon te gebruiken of om je computer aan te sluiten op een goed hifi-audiosysteem. 

Dagelijks meditatie Verbinden met de Bron

Aanvullende ondersteunen muziek

Bij elke les vind je een suggestie voor aanvullende muziek die past qua energie bij het thema. Deze muziek kun je gebruiken als afwisseling bij je meditaties en verruimt zo je ervari8ngen en inzichten.

Als je op de afbeelding klink kom je bij het desbetreffende album.

Als cursist van deze cursus krijg je 15% korting op zo’n album. Je vind hiervoor een passende coupon code die je kunt invullen bij de voor het afrekenen. 

EH – Energetic Hygiene

This practical course supports you in 7 weekly episodes to purify your energy, keep your vibration high and expand your consciousness. Each episode has a theme that focuses on the direct experience of your own energy and consciousness. Practical daily use, step by step and with a tangible energetic result.

The topics in these 7 weeks are per week:

1.    Energetic hygiene with the Light Shower

2.    Cleaning your physical environment energetically and keeping it clean

3.    Your Sacred Space (3 episodes)

       a. Introduction: what is a Sacred Space?

       b. Experiencing and exploring your Sacred Space

       c. Cleaning your Sacred Space with the “revolving door method”

4.    Cleaning Your Sacred Space (2 episodes)

       a. Cleaning your Sacred Space with a Zero Point

       b. Removing attachments and energy from others

5.    Erasing old thoughts

6.    Silence your thoughts

7.    Aligning Your Mind Channels

Each week a new theme

Each lesson with its topics is created in such a way that you can practice its theme in the guided meditations with music during one week. In this way you build a strong basis for that topic. You receive the next lesson after a week.

 

 

Introduction video

Each class starts with of a short introduction of 5 to 10 minutes.After completing this introduction you get access to the guided visualization with music.

Guided visualization extended

After the introduction video, you get access to the guided visualization with music. In this you can experience the energy and consciousness. Also, it supports you to get gradually used to working with this tool and these energies. The music plays an important role in holding you the energy and connection.

Short version of the guided visualization

After you completed the guided visualization you get access to the short version (some classes don’t have a shorter version). This version is to be used in between and after gained anough practice. It makes it also possible to combine various short visualizations with music to longer meditations with building up a specific energy and connection.

Download MP3

For each lesson, you can additionally purchase a download version of the guided meditations and/or the music only. You will find a button that leads to mp3 in each class.

 

 

Coaching

Personal Reflective Coaching

In a personal reflective session we look together at questions and experiences you have from the broader perspective of your Higher Self and your Universal Self. Central to this is experiencing more of a deeper connection with your timeless essence and making contact with your innate inspiration and creative possibilities that are dormant in you. The coaching is focused on inspiration and new perspective. The activation and concrete use of your qualities and new vision is explicitly addressed.

We can conclude the conversation with a number of concrete steps and intentions that will help you on your way to actively develop and experience new possibilities.

A personal reflective coaching is not a healing session aimed at solving physical complaints and blockages (for this I would like to refer you to Hyacintha Kraidy who is specialized in this field).

Meditate sitting straight

It is advised to meditate and do your connections sitting on a chair. The reason for that is that the energy can flow through feet into the earth and to the planet’s core. And so your unique universal connection can be shared with the planet and benefits all.

 

 

Use a good headphone

To have a good energetic and sonic experience it is advised to use a good headphone on connect your computer to a good hifi-audio system.

 

 

IC- Expanding your consciousness – free introduction course

7 short themes with music

This is a free introductory course in 7 short parts supporting you in experiencing your awareness and energy using Music from Source and the OMnium Method. Every part takes up about 10 to 15 minutes and can be done as an excersice to start you day with a focus on an important aspect.

Short introduction and profound experience

Each part starts with a short video in which a theme is explained. This is followed by a guided visualization with music. The music plays an important role in this because it translates high energy through sound and thus supports your experience.
In this way, you can directly experience and discover how this aspect of your consciousness and spiritual awakening affects you.

The themes are:
1. What is consciousness
2. Connecting to the Source
3. Your Energy Field – Your Sacred Space
4. What is your Higher Self
5. Ask your Higher Consciousness and set your intend
6. Energetic Blocks and releasing them
7. The new earth and new cosmic energies

– Each episode consists of a short introduction of 4 to 7 minutes
– A guided visualization with music for a deep experience (also about 5 to 7 minutes)

These themes form a summary of some benificial energies translated in Music from Source and using the OMnium Method, an approach in consciousness expansion and connection to Source.

Enrich your life with the benifical energtic support of Music from Source and the OMnium Method

Music from Source supports me in healing, I feel more inner peace, joy, clarity and connection.

No day without Frits’ Music – Music from Source 

 

Music from Source: I sleep with it and get up with it! 

 

IS- Verruim je bewustzijn – gratis introductiecursus

Dit is een gratis introductiecursus in 7 korte delen. Het ondersteund je in het ervaren van jouw bewustzijn en energie. Het is opgezet als een kennismaking met thema’s die uitgebreid aan de orde komen in de OMnium Masterclasses. 

Elk deeltje begint met een korte video waarin een thema wordt besproken. Dit wordt gevolgd door een geleide visualisatie met muziek. De muziek speelt hierin een belangrijke rol want het vertaalt hoge energie via klank en ondersteund zo jouw ervaring. 

Zo kun je zelf direct ervaren en ontdekken hoe dit belangrijke aspect van je bewustzijn en spirituele ontwaken in jou doorwerkt. De thema’s zijn:  

  1. Wat is bewustzijn      
  2. Verbinden met de Bron
  3. Je Energieveld – je Heilige Ruimte
  4. Wat is je Hoger Zelf
  5. Vraag en je intentie zetten    
  6. Blokkades en het wissen daarvan
  7. De nieuwe aarde en nieuwe energie 
  • Elke aflevering bestaat uit een korte introductie van 5 minuten
  • Een geleide visualisatie met muziek voor een diepe ervaring

De delen volgen elkaar op. Als je klaar bent met deeltje 1 , de introductie video en de geleide visualisatie met muziek, kun je doorgaan met deeltje 2 enzovoort.