Geboorte van de Nieuwe Mens – energetische begeleiding, online cursus

Doel van de cursus

Deze cursus is speciaal gemaakt om het proces van zwangerschap, geboorte en babytijd energetisch en universeel, vanuit je eigen unieke bewustzijn en universele verbinding te ondersteunen.

Het accent ligt hierbij zowel op jou als ouder/verzorger en op je baby. Immers je hebt als volwassene hetzelfde incarnatieproces doorlopen als jouw baby nu doet. Het activeren in je van de optimale condities voor incarnatie is heel belangrijk. Omdat je bewustzijn multidimensionaal is kan dat voor jou als volwassene ook in het hier-en-nu en gelijktijdig met je kindje.

 

Thema’s van de 12-delen (v= geleide visualisatie met muziek)

1-Verbinden met je Essentie – de Bron 1:41    

1v Verbinden met je Essentie en de Bron – geleide visualisatie 9:40             

2-Je Unieke energie – Je Heilige Ruimte  1:54                

2v Je Unieke energie – Je Heilige Ruimte 12:56                     

3- Zuiverheid en bescherming 2:28

3v Zuiverheid en bescherming 9:56                             

4- Openheid en vernieuwing 3:24                                

4v Openheid en vernieuwing 9:48                                

5- Contact – telepathisch en energetisch 1:55            

5v Contact – telepathisch en energetisch 13:50                     

6- Verkennen van de menselijke conditie (door de baby) 4:15          

6v Verkennen van de menselijke conditie 10:22                                 

7- Vertalen van geestelijke DNA in het menselijk DNA (door de baby) 2:49        

7v Vertalen van de geestelijke DNA in het menselijke DNA 10:52                             

8- Het levensplan- Voorgeboortelijke Contract en je kwaliteiten 4:26            

8v Het Levensplan – geleide visualisatie           12:32  

9- Innerlijke begeleiding en geestelijke familie van de Bron 4:06         

9v – Innerlijke begeleiding en geestelijke familie van de Bron 13:00               

10- Indalen en afdalen, de reis naar de aarde 3:05                            

10v Indalen en afdalen, de reis naar de aarde – geleide visualisatie 11:10                

11- Ademen met de Goddelijke Moeder            5:33                           

11v Ademen met de Goddelijke Moeder  15:26                         

12 – De Nieuwe mens- Vertrouwen en Dankbaarheid 5:57                

12v De Nieuwe mens – Vertrouwen en Dankbaarheid 12:10   

Uitgangspunt

Jij bent en ieder mens is van oorsprong zuiver bewustzijn, een lichtwezen, geïncarneerd in een menselijke belichaming. Bewust zijn van ”wie je werkelijk bent” en het te durven zijn is een grote uitdaging, voor jou en ook voor de kinderen van nu. Daarom zijn de 12 thema’s en de muziek zo gemaakt om je hierbij op een krachtige en liefdevolle wijze te ondersteunen. Dit geldt voor de geboorte van een kind maar gaat ook nog veel verder.

 

Schrijf je in

Nieuwe energie

Op een grotere schaal is er op de aarde een instroom van nieuwe energie en universeel bewustzijn. Het is de geleidelijke activatie van het Universele DNA in ieder mens. Dit is het proces van de “geboorte van de nieuwe mensheid”. Door je intentie kun je dit proces in jezelf en in je kindje ondersteunen en versterken. De nieuwe mens is ontwaakt in zijn Hoger Bewustzijn en zijn verbinding met de universele Bron en drukt deze in diepe verbondeheid uit in zijn leven. Deze cursus met de muziek en visualisaties ondersteunen beiden:

  1. de zwangerschap, geboorte en babytijd en
  2. de instroom en belichaming van de energie en bewustzijn van de geboorte van de Nieuwe Mens.

Visualisatie en meditatie

Visualiseren geeft focus, ondersteunt je in het ervaren van de energie en geeft richting aan je intentie. De muziek ondersteund je om de visualisatie levendig en gericht te houden. Het geeft ook de innerlijke verstilling en aandacht om diep de energie en verbinding te actualiseren, te ervaren en te integreren.

Jouw bewustzijn, intentie en de richting daarvan door je visualisatie, ondersteund de mate waarin de baby de energie kan opnemen en integreren. Ook versterkt het de wisselwerking tussen jullie bewustzijn en de helderheid tot telepathische communicatie.

Als volwassene ben je in zekere zin de menselijke wegbereider voor de baby om die in te wijden in de werking van aardse planetaire dichtheid en tijd-en-ruimte werking.

Gebruik de thema’s, de beschrijving van de energie, bewustzijn en het proces van elk muziekstuk, als suggestie in een visualisatie

Laat je elke keer door de energie en de sfeer van de muziek verassen. Omdat deze energie en bewustzijn multidimensionaal is, ontvang je elke keer dat de muziek klinkt een ander aspect van de energie. Dus wees open en laat je elke keer verassen door iets nieuws, door de levenskracht die oneindig scheppend en liefdevol is.

Ondersteuning met Music from Source

Alles is energie en bewustzijn en elk levend wezen is een onderdeel van het grotere universele bewustzijn – De Bron – dat alles schept, draagt en in standhoudt. Als onderdeel van het grotere universele bewustzijn ontvouwt zich de ontplooiing en uitbreiding van het bewustzijn van elke wezen, gebaseerd op vrije wil.

Music from Source – is gemaakt vanuit dit besef. De klanken zijn via een meditatief proces – OMnium Methode (www.OMniumUniverse.com) – gevormd tot een soort bewustzijnsprisma’s die kosmische multidimensionale energie en bewustzijn vertalen in het aardse spectrum. Hierdoor kun je via resonantie in contact komen met hele hoge kosmische bewustzijnsfrequenties die potentieel sluimerend in jou en de baby aanwezig zijn en zo gaan meetrillen.

 

Hoe gebruik je Music from Source

1 – Achtergrond muziek

Je kunt de muziek gewoon afspelen ook als achtergrond en het heeft altijd zijn verheffende effect. Echter door je aandacht, in- tentie, afstemming en het ervaren van de energie en het Hioger bewustzijn versterk je de werking.

2 – Ademen en energie visualiseren

Adem rustig in door je neus en uit door je mond. Ervaar de mu- ziek als energie (bijvoorbeeld als licht of als een trilling) die door je lichaam, je baby, en de ruimte stroomt en aangenaam onder- steunend helpt.

3 – Visualisatie, intentie en meditatie

Visualiseren richt je bewustzijn. Gebruik de visualisaties sugge- stiues bij elk thema om je energie te verhogem de werking van de muziek uit te nodigen en toe te laten. Jouw bewustzijn is een scheppende kracht en als ouder of verzorger ben je de mense- lijke drager hiervan voor de baby en ondersteund in hoge mate zijn of haar integratie als nieuwe mens.

4 – Gebruik de muziek gericht

Speel muziek zacht af tijdens zwangerschap oefeningen, de be- valling, bij het slapen of als er onrust is en zet je intentie dat de energie in samenwerking met je Hoger Bewustzijn harmonie en balans ondersteund.

Artikelen over Music from Source en zwangerschap, geboorte en babytijd

klik op de afbeelding voor het PDF uit het blad Spiegelbeeld (je kunt ze downloaden en lezen)

Gratis 7-delige introductie cursus met Music from Source

Overzicht van de andere online cursussen