MFS-8 De geboorte van de Nieuwe Mens – dubbel album

40.00

Album A – voor ouders/verzorgers, Album B voor babies. Muziek en visualisaties ter ondersteuning van zwangerschap, geboorte en babytijd. Deze muziek ondersteunt energetisch met hoge en zuivere energie en Bewustzijn van de Bron de geboorte van de Nieuwe Mens. Elk muziekstuk brengt unieke multidimensionale energie die je als ouders en verzorgers helpt je trilling te verhogen en je te verbinden aan je Hoger Bewustzijn en de Bron. De baby wordt ondersteund doordat er een omgeving wordt geschapen waarin hij/zij energetisch gedragen wordt in het omzetten van bewustzijn in een menselijk lichaam en menselijk bewustzijn. Deze muziek is hier in MP3 download.

Description

Ik heb deze muziek speciaal gemaakt om het wonder van de geboorte van de Nieuwe Mens energetisch te ondersteunen met hoge en zuivere energie en Bewustzijn van de Bron. Elk muziekstuk brengt unieke multidimensionale energie die je als ouders en verzorgers helpt je trilling te verhogen en je te verbinden aan je Hoger Bewustzijn en de Bron. De baby wordt ondersteund doordat er een omgeving wordt geschapen waarin hij/zij energetisch gedragen wordt in het omzetten van bewustzijn in een menselijk lichaam en menselijk bewustzijn.

Elke track is voorzien van een korte omschrijving van de in de muziek vertaalde sfeer, energie en intenties, en bij elke track is er een korte visualisatie. Deze visualisaties zijn als voorbeeld gegeven van een mogelijke focus om de ervaring en het effect van de muziek te verdiepen.

Ik heb 3 artikelen geschreven over deze muziek:

Evelein (2016) Muziek voor zwangerschap, geboorte en babytijd – Deel 1 – Voorbereiding en het scheppen van een veilige ruimte

Evelein (2016) Muziek voor zwangerschap, geboorte en babytijd – Deel 2 – Vertalen van Universeel DNA

Evelein(2016) Muziek voor zwangerschap en geboorte – Deel 3 – Afdalen, vorm aannemen, geboorte en babytijd

Elke keer wanneer je deze muziek afspeelt ontvouwt zich daardoor een positieve ondersteunende sfeer en energie. Ook als je de muziek heel zacht afspeelt is deze werking er. Je kunt het effect van de muziek sterker ervaren wanneer je je open stelt voor de wisselwerking tussen de energie en het bewustzijn die de klank vertaalt en het in jou aanwezige bewustzijn, je Hoger Zelf en je verbinding met de Bron.

Om het effect van de muziek te vergroten kun je rustig inademen door de neus en uit door de mond. Ervaar de muziek als energie (bijvoorbeeld als licht of als een trilling) die door je lichaam, je baby, en de ruimte stroomt en aangenaam ondersteunend helpt. De visualisaties helpen verder bij het richten van je aandacht en focus op een aspect zodat je dit dieper gaat ervaren.

Album A – Muziek voor Ouders/Verzorgers, tijdens zwangerschap, geboorte en babytijd.

De muziek in dit album is gecomponeerd als ondersteuning voor ouders en verzorgers van een baby gedurende de periode van zwangerschap, geboorte en babytijd.

A1 – Verbinding Deze warme muziek ondersteunt je in je verbinding met je Hoger Zelf en de Bron, waar je oorspronkelijk vandaan komt. Door deze verbinding meer te ervaren kan jouw Hoger Zelf resoneren in je leven, je lichaam en menselijke ervaring. Het verdiepen van deze verbinding geeft je het gevoel te zijn wie je werkelijk bent. Het verwelkomen van een Nieuw Mens vanuit deze verbinding is een prachtige scheppende kracht van pure liefde.

A2 – Verruimen en uitbreiden Deze muziek ondersteunt je met een prachtige zuivere sfeer; het verhoogt je energie en ondersteunt verruiming van je bewustzijn, heel puur en beschermend. Het helpt je invloeden, spanning en stress die je onbewust opneemt uit je omgeving los te laten. Het geeft een sfeer voor het herstellen en handhaven van je eigen unieke veld en eigen ruimte. Gebruik deze muziek voor het ervaren van sereniteit en een diep gevoel van in het hier en nu zijn.

A3 – Contact Deze muziek ondersteunt het contact met je Baby en met je Hoger Zelf. Ontvankelijkheid is open zijn: zonder beperkingen, vooropgezette aannames, en filters. Onbewust filteren we constant en beperken we onszelf door aangeleerde, meestal onbewuste patronen en programma’s. Deze muziek brengt een sfeer die je ondersteunt in het wissen van oude angsten die je belemmeren.

A4 – Openheid en intentie Je intentie is de wens, de richting en de kracht voor wat je creëert. Door bewust je intentie te formuleren, helder,  krachtig en precies te richten in harmonie met je Hoger Zelf, word je meester van je leven, schepper van jouw realiteit. Deze muziek helpt je om je intenties te zuiveren, richting te geven en puur te laten zijn. Het ondersteunt je te creëren vanuit wie je werkelijk bent. Je bent een wezen van licht en helderheid dat hier op aarde is om een prachtige liefdevolle en vreugdevolle menselijke ervaring te hebben en te delen met anderen.

A5 – Aanwezigheid De energie in deze muziek opent je voor het contact met je baby, de Nieuwe Mens, het bewustzijn dat incarneert. Door dit contact ontvang je boodschappen, inzichten, intuïtie en innerlijke begeleiding die je steunen. De fluistering is vaak ver weg, zacht en onhoorbaar, maar bereikt je wel hoewel je menselijke waarneming het meestal niet in de gaten heeft. Zet je intentie om open te zijn voor de innerlijke communicatie met je Hoger Zelf en het Hoger Zelf van je baby.

A6 – Voorbereiding Jouw geestelijk wezen is puur bewustzijn, ontstaan uit de Bron en van nature resoneer je met het bewustzijn van de Bron. Het menselijke leven echter maakt dat veel van deze natuurlijke resonantie wegzakt en vertraagt. De afstemming in de muziek helpt je bij het je herinneren van wie je werkelijk bent, het ontwaken van de toon van je Hoger Zelf en je Goddelijke Essentie. De energie in deze muziek laat je trillen en meebewegen op de energie van je Hoger Bewustzijn. Deze universele afstemming is een belangrijke voorbereiding voor het scheppen van de ideale voorwaarden voor zwangerschap, geboorte en babytijd en hiermee open je je menselijke ervaring voor meer liefde, verbinding en levensvreugde.

A7- Vorm aannemen In deze muziek is de energie van de Universele Levenskracht als een onuitputtelijke beweging vertaald. Door deze krachtige energie diep in je cellen en je DNA te integreren verhoog je je frequentie en ontwaakt je universele verbinding verder. De levens- en vormkracht van het universum kan zo meer en beter door je heen stromen en zich manifesten in gezondheid, welzijn en liefde. Deze vormkracht die in je als ouders / verzorgers ontwaakt is essentieel voor de manifestatie van de Nieuwe Mens, om een fysiek lichaam te maken dat het potentieel en de kenmerken van de Nieuwe Aarde kan dragen, en een uitdrukking is van Hoger Bewustzijn.

A8 – Verschijnen Je Lichtlichaam is de vorm en structuur van je Hoger Bewustzijn. De energie van je Lichtlichaam heeft de frequentie van wie je werkelijk bent. Het ervaren van je Lichtlichaam is belangrijk, het is het ontwaken van je pure energie. Als ouders is het van groot belang om het contact met je Lichtlichaam te hebben, immers de baby manifesteert zijn fysieke incarnatie via jullie. Hoe zuiverder je lichaam, je energie en de omstandigheden, des te gemakkelijker en beter kan de nieuwe incarnatie vorm krijgen. Deze muziek ondersteunt je in het ontwaken van je Lichtlichaam en zo het verschijnen van de Nieuwe Mens.

A9 – Geboorte Deze zachte en liefdevolle muziek is als een deken van puur licht, heel zacht en omhullend. De energie ondersteunt je om je helemaal in zachtheid te openen voor je baby. Zet je intentie om je menselijke lichaam en energie te vervullen met liefde en lichtkracht, zodat je baby een prachtige sfeer ervaart van liefdevolle ontvankelijkheid. Vraag om angsten, oude energie, verwarring en belemmeringen los te laten en vervuld te zijn van liefde, zachtheid, vertrouwen en blijdschap.

A10 – Welkom De sfeer in deze muziek is een liefdevolle en vreugdevolle verwelkoming van een Nieuw Mens, een incarnerend wezen dat kiest voor een menselijke ervaring en zijn leven start als baby. De sfeer is open, liefdevol, veilig, ruimte gevend, dragend en ondersteunend.

Album B- De Nieuwe Mens: Ondersteuning van de baby tijdens zwangerschap, geboorte en daarna

Dit is het tweede album in de serie muziek voor zwangerschap, geboorte en babytijd. Ik heb dit album speciaal gecomponeerd als ondersteuning voor baby’s gedurende de zwangerschap, geboorte en daarna. Deze periode is voor een baby de fase waarin zijn Hoger Zelf, de uitdrukking van zijn Universele Wezen, zich vertaalt in een menselijke en lichamelijke vorm en menselijk bewustzijn. De intentie in deze muziek is om dit proces met de hoogste en zuiverste energie in liefde te ondersteunen. Elk stuk is voorzien van een kleine visualisatie. Hiermee kun je als ouder of verzorger het menswordingsproces van de Nieuwe Mens ervaren en ondersteunen en door de energie in de muziek diep en liefdevol beleven.

B1 – Zuivere beschermende ruimte Deze pure en open muziek schept een zuivere sfeer. Zuiverheid om onrust en verstoring weg te houden en als bescherming voor het scheppen van een sfeer van veiligheid. Dit ondersteunt de ontwikkeling en uitdrukking van de uniekheid van de Nieuwe Mens en geeft ruimte aan de expressie van het eigen potentieel.

B2 – Liefdevolle verbinding Deze muziek geeft een warme liefdevolle sfeer van verbinding, verbinding met wie je werkelijk bent. Het ondersteunt de innerlijke verbinding van de Nieuwe Mens, verbinding met een groter geheel waar hij deel van is en verbinding met de Hoger Zelf waarin het oneindige potentieel schuilt en sluimert om te ontwaken.

B3 – Ontdekking Deze muziek brengt een open energie van ontdekking van de mogelijkheden van het Nieuwe Menselijke lichaam en leven. Een baby – de Nieuwe Mens – heeft alle talen van de wereld als mogelijkheid om te spreken in zich. In deze muziek richten we ons op het potentieel van de baby en wat zijn/haar ziel wil ontdekken, wil leren en ontvouwen.

B4 – Omzetting Het wezen van de Nieuwe Mens is puur bewustzijn, tijdloos en ongebonden. Via het geboorteproces drukt het zich uit in een menselijke vorm en menselijk bewustzijn. Deze essentie, het Hoger Zelf, is wijsheid, liefde, goedheid, schoonheid en verbinding. Deze muziek schept een ondersteunende sfeer voor de omzetting van het Hoger Bewustzijn, zo kan deze zich op een prachtige en liefdevolle wijze uitdrukken in een menselijke vorm en zijn uniekheid leren manifesteren hier op aarde.

B5 – Nieuwe coderingen integreren Het menselijke DNA van je baby is een vertaling van zijn Goddelijke DNA met de formules, coderingen en bewustzijn van zijn Goddelijke Wezen van de Bron in het DNA dat hij krijgt van zijn ouders. De vertaling van dit Goddelijke DNA in het menselijke DNA wordt zo gerangschikt en geordend dat het tijdloze wezen zich daarin kan vertalen. Het wezen van de baby kan zich zo ervaren en uitdrukken in dit menselijke lichaam. Deze muziek brengt een sfeer waarin de vertaling van het tijdloze wezen van je baby in het menselijke DNA ondersteund en gedragen wordt. Het is de creatie van het DNA van de Nieuwe Mens, in perfecte afstemming met zijn essentie en de Bron als strengen van levend licht.

B6 – Het Pad Deze muziek is dynamisch, vibrerend, stuwend en pulserend. Het brengt de sfeer van het Nieuwe Aarde Raster als een levend bewustzijn. Het Nieuwe Aarde Raster is een geometrische lichtstructuur 7000 tot 10.000 km boven het aard oppervlakte bestaande uit gigantische buizen van licht. Dit raster is verbonden met de geometrie en het bewustzijn van het gehele universum en vormt de brug van de aarde naar de rest van de schepping. Dit raster is geometrisch ook in elke cel van het lichaam holografisch aanwezig, het is de basis voor de aardse ervaringen. De Nieuwe Mens gebruikt een buis van licht uit dit raster als een pad om naar de aarde te komen. Deze buis is zijn/haar weg en verbinding.

B7 – Afdalen Deze warme, liefdevolle en vreugdevolle muziek geeft de sfeer en het visioen van een Nieuwe Aarde, doortrokken van warmte, liefde en verbinding. De Nieuwe Aarde compleet verbonden met de Bron, een planeet van Licht, Liefde, Waarheid, Goedheid, Schoonheid en Liefde. Een plaats waar vrede en harmonie heersen en waar de Nieuwe Mens zich diep verbonden voelt met de natuur, dieren, mensen en alles van de gehele schepping.

B8 – De Nieuwe Mens Diep en warm is de energie in deze muziek als een stroom van oneindige liefde. Het kondigt de Nieuwe Mens aan en brengt het bewustzijn: nieuw, authentiek, helder, creatief, verbonden en liefdevol is de Nieuwe Mens. Luister goed, laat je verwonderen, laat je meenemen in de nieuwe geboorte, de nieuwe werkelijkheid en de Nieuwe Aarde die via de Nieuwe Mensen gemanifesteerd wordt. Nodig de verbinding met het grote geheel uit in elke ervaring en expressie van je kindje, verbinding met de Nieuwe Aarde, de Melkweg, het Universum en de Bron en het Goddelijke Ouderpaar.

Album A – Muziek voor Ouders/Verzorgers

 • A1 Liefdevolle bescherming  5:53
 • A2 Verruimen en uitbreiden 5:10
 • A3 Contact 5:24
 • A4 Openheid en intentie   4:24
 • A5 Aanwezigheid  7:19
 • A6 Voorbereiding  10:00
 • A7 Vorm aannemen    5:00
 • A8 Verschijnen   7:05
 • A9 Geboorte  6:10
 • A10 Welkom  9:10

Album B – Muziek voor de Nieuwe Mens

 • B1 Zuivere beschermende ruimte  10:06
 • B2 Liefdevolle verbinding  9:16
 • B3 Ontdekking   7:05
 • B4 Omzetting    6:21
 • B5 Nieuwe coderingen integreren  6:17
 • B6 Het Pad   3:33
 • B7 Afdaling   7:28
 • B9 De Nieuwe Mens verschijnt  7:20