Creëer je nieuwe realiteit door bewust je zielskwaliteiten in te zetten

In deze onlinecursus ervaar je hoe de psychologische basisbehoeften: Autonomie, Competentie en Verbondenheid een menselijke reflectie zijn van drie energieën van je Universele Essentie en de Bron. Dit zijn drie energieën van de Bron:

 1. Bewustzijnsenergie (Mind) vertaalt in de behoefte aan Autonomie
 2. Ziele energie (Spirit) vertaalt in de behoefte aan Verbondenheid
 3. Fysieke energie vertaalt in de behoefte aan Competentie

Door te ervaren hoe jouw Essentie zich uitdrukt in je menselijke psyche en leven en daar meer contact mee te maken open je een stroom van creativiteit – Flow – in je.

Deze online cursus is praktisch en kun je in je eigen tempo en op je eigen tijd doen en herhalen zo vaak als je wilt.

Neem de tijd door stap voor stap het potentieel van je Universele Essentie te ervaren en in je menselijke leven te versterken. Zo activeer je je denken en bewustzijn, je verbinding en ziel en je scheppende handelingen. Herhaal de geleide visualisatie zo vaak als je wilt. En maak combinaties. Ik wens je heel veel verbinding en creativiteit.

Thema’s van de 7-delen (v= geleide visualisatie met muziek)

 • 1- Je Ziele identiteit en innerlijke kwaliteiten 5:26   
  • 1v- Je Ziele identiteit en innerlijke kwaliteiten           10:46              
 • 2- Drie Kenmerken van je Essentie copy      5:12    
  • 2v – Drie Kenmerken van je Essentie 15:46  
 • 3- Focus en intentie is wat creëert 6:27        
  • 3v- Focus en intentie is wat creëert    15:40              
 • 4-  Wissen van bokkades       9:57    
  • 4v Wissen van bokkades       19:48              
 • 5- Rode vlag groene vlag – innerlijke guidance        4:09                
  • 5v – Rode vlag groene vlag – innerlijke guidance     16:41              
 • 6- Verbondenheid      10:16  
  • 6av Liefde van je Essentie en de Bron Ademen          14:00  
  • 6bv Zelfliefde   19:32  
  • 6cv Merging – Openheid naar anderen – Liefde in ondersteunen erkennen en aanspreken 16:09
 • 7 – Autonomie 9:50    
  • 7av Je Essentie visualisaties     13:50  
  • 7bv Kiezen       11:08              
  • 7cv Eind van leven terugkijken            17:58  
 • 8- Competentie           8:32                
  • 8av-levenskracht en vormkracht integreren     18:10  
  • 8bv Handelen als meditatie      19:56              
  • 8cv Uitdagingen aangaan – vernieuwing en leren       20:20  
 • 9- Flow is besmettelijk 5:35  
  • 9v- Ervaar de complete vervulling     19:35

Uitgangspunt

Jij bent en ieder mens is van oorsprong zuiver bewustzijn, een lichtwezen, geïncarneerd in een menselijke belichaming. Bewust zijn van ”wie je werkelijk bent” en het te durven zijn is een grote uitdaging. Daarom zijn deze thema’s en de muziek zo gemaakt om je hierbij op een krachtige en liefdevolle wijze te ondersteunen.

meld je aan

1 – Je Ziele identiteit en innerlijke kwaliteiten

Jouw Universele Essentie is tijdloos en kun je zien als een sfeer van puur licht die voortgekomen is uit de Universele Bron. Het liefdevolle hart en bewustzijn van de gehele schepping in het centrum van ons Universum.  In zijn ontstaan heeft jouw Essentie een Universele identiteit, unieke eigenschappen en energieën meegekregen die zijn Wezenskenmerken zijn.

2 – Drie Kenmerken van je Essentie

De drie energieën Mind, Spirit en Fysieke energie, zijn krachten die zich weerspigelen in de behoefte aan Autonomie, Verbondenheid en Competentie (en ook denken, voelen en handelen). Natuurlijk zijn deze universele energieën veel meer dan dat, maar ze drukken zich op aardse schaal vertaalt ook in onze menselijke leven uit onder andere in deze drie energieën.

 

3 – Met focus en intentie creëren

Hoe helderder een gedachte en hoe sterker een intentie en focus is, des te groter is de scheppende kracht ervan. Focus is wat creëert. Je herhaalt in je scheppende vermogen de creatieve intelligentie van de Mind van de schepping. Het afstemmen van je Mind op je Universele Zelf is daarom een heel belangrijk aspect van het richting geven in je leven. Voor het leren aanspreken van je ziele kwaliteiten gebruik je je hart en je verstand, je intentie en focus.

 

4 – Wissen van bokkades

Het open zijn voor je innerlijke kwaliteiten vraagt dat er geen blokkades en verstoringen zijn. Elke emotionele of mentale lading, een blijvende negatieve emoties of herhalende negatieve gedachte of overtuiging, is een programma dat meer van dezelfde soort energie wil aantrekken uit je omgeving en van anderen. Dit moet je radicaal stoppen.

 

5 – Rode vlag groene vlag – innerlijke guidance

Nu gaan we kijken naar je innerlijk kompas, de innerlijke begeleiding van je Hoger Bewustzijn en van je emotionele systeem. We gaan ontdekken hoe je heel precies kunt leren waarnemen wanneer je in een oud patroon zit, zodat je dat kunt oplossen. Want als je geen ruimte maakt voor vernieuwing, kun je niet de innerlijke kwaliteiten van je Hoger bewustzijn vrij en nieuw inzetten en manifesteren. Maar dit vraag wel discipline, en durf om je zelf te bekijken, en vooral eerlijk te zijn. Als je echt wilt veranderen moet je er ook voluit voor gaan.

6 – Zelfliefde – Openheid naar anderen – Liefde in ondersteunen erkennen en aanspreken

De behoefte aan Verbondenheid omvat een heel spectrum aan kwaliteiten, waarvan de kern is, een diepe verbinding met anderen te ervaren. Vanuit je Universele Essentie en de Bron gezien is de schepping EEN. Alles wat is, ontstaat vanuit en leeft en beweegt in het scheppende bewustzijn, en Hart van de Bron.

Er zijn 3 verschillende geleide visualisatie bij deze aflevering. Deze vind je in de topics bij 6. Herhaal deze geregeld en wissel ze af.

 • 6a Liefde van je Essentie en de Bron Ademen          14:00  
 • 6b Zelfliefde   19:32  
 • 6c Merging – Openheid naar anderen – Liefde in ondersteunen erkennen en aanspreken 16:09

7 – Autonomie

Als Essentie ben je een unieke uitdrukking van de Kosmische Intelligentie van de Schepping. De Mind. Je BENT, je bestaat, als een centrum van bewustzijn, een stiltepunt of misschien zou je kunnen zeggen een waarnemingspunt in het oneindige veld van bewustzijn. Dit punt, dit Zijn ervaren is je kern. En onlosmakelijk met dit punt is jouw uniekheid en de zelfexpressie die ermee samenhangt. Want dit ZIJN is hoe je bent geschapen, Het is de zelfexpressie van de Schepper, de Bron, De scheppende intelligentie die zich vormt in jou en zijn intentie herhaalt en uitdrukt in jouw. Het is de kern van jouw Uniekheid.

Er zijn 3 verschillende geleide visualisatie bij deze aflevering. Deze vind je in de topics bij 7. Herhaal deze geregeld en wissel ze af.

 • 7a Je Essentie visualisaties     13:50
 • 7b Kiezen       11:08             
 • 7c Eind van leven terugkijken            17:58  

8 – Competentie

Competentie is de drive in ons om vorm te geven, te handelen. Te doen. Om expressie te geven aan ons bewustzijn en deze uit te drukken. In het vormgeven ervaren we hoe we in wisselwerking zijn met onze omgeving en met de materie waarin we handelen. Immers de omgeving geeft ons feedback, geeft ons zo een manier van reflectie en laat ons ervaren hoe onze uitdrukking werkt. Competentie is dus ook het ervaren van greep hebben op je omgeving door erin te bewegen en te scheppen. Je ziet dit heel duidelijk bij jonge kinderen, de vreugde die ze hebben om iets te kunnen, iets nieuws te leren, te leren greep te hebben op de wereld, en zich meer en meer leren uitdrukken. De basis hiervan gaat heel diep en is verbonden aan fysieke energie van je Universele Essentie.

Er zijn 3 verschillende geleide visualisatie bij deze aflevering. Deze vind je in de topics bij 8. Herhaal deze geregeld en wissel ze af.

 • 8a-levenskracht en vormkracht integreren     18:10  
 • 8b Handelen als meditatie      19:56             
 • 8c Uitdagingen aangaan – vernieuwing en leren       20:20

9 – Flow is besmettelijk

Zielskwaliteiten zijn als magneten, ze trekken meer van hetzelfde aan en ontlokken dit ook vaak in anderen, ook al hebben ze het zelf niet in de gaten. Deze kwaliteiten, deze Flow is aanstekelijk. De balans van je kwaliteiten, de verbinding tussen Mind, Spirit en Fysieke energie of psychologisch gesproken het dynamisch evenwicht van Autonomie, Competentie en Verbondenheid, maakt je menselijke karakter uitgelijnd en evenwichtig. Zo geniet je van je leven van binnenuit, van het samenzijn met anderen en de wereld ongeacht wat er om je heen gebeurd. Je leeft je scheppende essentie en herkent die in alles diep door de sluiers van illusie heen. Dus je focus is wat creëert, richt daarom je aandacht op wie je werkelijk bent, en vertaal deze kwaliteiten in je menselijke leven.

 

Visualisatie en meditatie

Visualiseren geeft focus, ondersteunt je in het ervaren van de energie en geeft richting aan je intentie. De muziek ondersteund je om de visualisatie levendig en gericht te houden. Het geeft ook de innerlijke verstilling en aandacht om diep de energie en verbinding te actualiseren, te ervaren en te integreren.

Gebruik de thema’s, de beschrijving van de energie, bewustzijn en het proces van elk muziekstuk, als suggestie in een visualisatie

Laat je elke keer door de energie en de sfeer van de muziek verassen. Omdat deze energie en bewustzijn multidimensionaal is, ontvang je elke keer dat de muziek klinkt een ander aspect van de energie. Dus wees open en laat je elke keer verassen door iets nieuws, door de levenskracht die oneindig scheppend en liefdevol is.

Ondersteuning met Music from Source

Alles is energie en bewustzijn en elk levend wezen is een onderdeel van het grotere universele bewustzijn – De Bron – dat alles schept, draagt en in standhoudt. Als onderdeel van het grotere universele bewustzijn ontvouwt zich de ontplooiing en uitbreiding van het bewustzijn van elke wezen, gebaseerd op vrije wil.

Music from Source – is gemaakt vanuit dit besef. De klanken zijn via een meditatief proces – OMnium Methode (www.OMniumUniverse.com) – gevormd tot een soort bewustzijnsprisma’s die kosmische multidimensionale energie en bewustzijn vertalen in het aardse spectrum. Hierdoor kun je via resonantie in contact komen met hele hoge kosmische bewustzijnsfrequenties die potentieel sluimerend in jou en de baby aanwezig zijn en zo gaan meetrillen.

 

Hoe gebruik je Music from Source

1 – Achtergrond muziek

Je kunt de muziek gewoon afspelen ook als achtergrond en het heeft altijd zijn verheffende effect. Echter door je aandacht, in- tentie, afstemming en het ervaren van de energie en het Hioger bewustzijn versterk je de werking.

2 – Ademen en energie visualiseren

Adem rustig in door je neus en uit door je mond. Ervaar de muziek als energie (bijvoorbeeld als licht of als een trilling) die door je lichaam en de ruimte stroomt en aangenaam onder- steunend helpt.

3 – Visualisatie, intentie en meditatie

Visualiseren richt je bewustzijn. Gebruik de visualisaties suggesties bij elk thema om je energie te verhogem de werking van de muziek uit te nodigen en toe te laten. Jouw bewustzijn is een scheppende kracht.

Artikelen over Music from Source

klik op de afbeelding voor het PDF uit het blad Spiegelbeeld (je kunt ze downloaden en lezen)

Gratis 7-delige introductie cursus met Music from Source

Overzicht van de andere online cursussen